Close

Zorg en Welzijn

Werkzame domeinen

Zorg en Welzijn

Luckt heeft geruime tijd ervaring met projecten op verschillende niveaus in de zorg. Wij werken samen met én voor de zorg. Ziekenhuizen, VV&T-instellingen, jeugdzorg en huisartsenorganisaties behoren tot onze klantengroep. We voeren een breed scala aan projecten uit binnen deze sector, passend bij de ervaring en achtergrond van onze medewerkers. Van ontwerptrajecten voor de jeugdzorg, projectmanagement bij verpleeghuizen tot aan ICT-implementatietrajecten in ziekenhuizen en alles daar tussenin. Door onze ruime ervaring in de zorgsector weten wij wat er speelt en kunnen we projecten goed vormgeven en managen. Onderwerpen die ons bekend zijn: de maatschappelijke en economische uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt, de digitalisering van de zorg, het langer thuis blijven wonen en de groeiende behoefte naar eigen regie.

Data- en gegevensuitwisseling en eHealth

Er is een transformatie bezig van focus op ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Daarnaast wordt werken in de zorg steeds meer digitaal, maar kan het lastig zijn om de technologie hiervoor te implementeren en gebruiken. Wij erkennen en versterken de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandigheid te behouden voor burgers en efficiënt te werken in de zorg.

Programma- en projectmanagement

Wij voeren programma’s en projecten uit in complexe samenwerkingsverbanden in de zorg. Belangrijk is hierbij onze ervaring met de sensitiviteit waar projecten in de zorg vaak mee gepaard gaan. Wij begeleiden vanuit de inhoud het samenwerkingsproces en kijken samen met de organisatie hoe een programma opgezet en project aangepakt kan worden. Zo bieden wij inhoudelijk management op alle facetten om je projecten en programma’s verder te helpen!

Kwaliteitsmanagement en risicobeheersing

Als organisatie wil je ‘in control’ zijn. Dit is terug te leiden naar 2 onderwerpen: kwaliteitsmanagement en risicobeheersing. Door je als organisatie bezig te houden met kwaliteitsmanagement, zorg je ervoor dat je je organisatie inricht op het continu verbeteren van onder andere de processen, dienstverlening, kennis en meer. Door hier bewust mee bezig te zijn creëer je een omgeving waarin medewerkers zelf werken aan voortdurende verbetering en vernieuwing. Risicobeheersing is noodzakelijk om je als organisatie bewust te zijn van de bedreigingen om je heen, en hoe je daarmee om dient te gaan. Wij begeleiden organisaties bij het opzetten, verbeteren en borgen van het kwaliteitsmanagement. Verder kunnen wij ook door middel van risicoanalyses de mogelijke bedreigingen van een organisatie in kaart brengen, en de benodigde beheersmaatregelen inrichten.

Zorginnovatie; Ontwerp en implementatie

Wij hebben veel ervaring met zorginnovatie, zowel aan de onderzoeks-, ontwerp- als implementatiekant. Innovatie is complex en in de zorgsector vaak nog complexer dan in andere domeinen door de hoeveelheid verschillende stakeholders en het zorgbelang dat voorop moet blijven staan. Het is belangrijk dat innovaties gedragen worden door de gehele organisatie om te voorkomen dat dit niet wordt geadopteerd en de investering nutteloos blijkt. Daarom is het nodig dat er een integrale aanpak op het gebied van innovatie wordt toegepast. Zo kunnen de wensen en behoeftes vanaf de werkvloer worden gecombineerd met die van bestuur, externe partijen en doelgroepen. Wij zorgen ervoor dat deze zorginnovaties geïmplementeerd en, waar nodig, ontworpen worden op een manier die past bij alle partijen.

Visie en strategie bepaling

Bij het bepalen van een heldere visie en strategie voor een zorgorganisatie is het belangrijk dat de nieuwe strategie past bij alle facetten van de organisatie. Vooral bij grotere zorgorganisaties kan het soms lastig zijn om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en om te achterhalen wat belangrijk is voor elke groep. Het slechts vragen naar iemands visie is hierbij vaak niet voldoende. Daarnaast resulteren bestuurlijke gesprekken vaak in waardevolle inzichten  met een dik rapport als gevolg, maar ontbreekt concretisering van de plannen.

Bij Luckt zijn we gewend om samen met de klant jouw visie en strategie te herijken. Hierbij betrekken we de gehele organisatie. Door onze creatieve insteek zorgen we ervoor dat de belangrijkste thema’s naar voren komen waaraan direct concrete actiepunten gekoppeld kunnen worden. Op die manier zorgen we samen met jou voor een strategie waar je mee vooruit kunt!